Sme kvalitným dodávateľom podnikových informačných systémov SAP, produktov Business Intelligence a mobilných riešení na Slovensku. Zabezpečujeme:

  • Podnikový informačný systém                                SAP Business All-in-One
  • Nástroje na tvorbu manažérskeho informačného systému Cognos Express
  • Webové aplikácie, platf.Java, J2EE, .NET a C/C++
  • Štandardné apliácie, aj s prenosom dát
  • Mobilné aplikácie, na rôzne technologické platformy
  • Čipové karty a aplikácie čipových kariet

viac

 
Poslaním našej spoločnosti je aktívne prispievať k realizácií vízií našich zákazníkov v oblasti informačných technológií.

Vladimír Houba