RIEŠENIA

TECHNOLÓGIE

s ktorými pracujeme a máme skúsenosti

Programovacie jazyky a Frameworky

JAVA, EJB, JSP, Smart GWT, Stripes, Struts, Spring Framework, Spring Security, Hibernate, Web Services, Jasper Reports, Maven

C/C++, Qt, cross-platform development, CMake, POSIX, WINAPI, MFC

Java Script, jQuery, HTML5, CSS

SAP, ABAP

IDE

Visual Studio, Qt Creator, Eclipse, IntelliJ IDEA

Android Studio, Xcode

Continuous Integration

Jenkins, Static code analysis, Code review, Automated testing, Code coverage, Automated deployment

Git

Analýza a Návrh SW

UML, Enterprise Architect

ErWin, Oracle SQL Developer, MySQL Workbench

Wireframes, Balsamiq Mockup

Správa Backend a Networking

Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian, IBM AIX, HP-UX, Windows Server

VMware virtualization,  Network infrastructure,  Load Balancing, SSL Offload, OpenVPN, IPSEC

Monitoring, Nagios, Munin, Elastic search, Kibana

Databázové Systémy

Oracle, PL/SQL, SQL Server, Informix, Sybase ASA, PostgreSQL, MySQL

Mobile Sybase ASA, SQL Server CE, SQLite

Bezpečnosť

PKI, TLS, PKCS #11, GPG, PCI DSS

HSM (hardware security modules), SAM (secure access modules)

Smart cards, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Java Card, MULTOS

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Ďalší naši zákazníci: Hewlett Packard Enerprise, Diebold Nixdorf, KG-Forge, Intas, VÁHOSTAV – Tunely a špeciálne zakladania, VEGUM, HYDAC, GGT, VITAL, Technická univerzita v Košiciach

O NÁS

PROSOFT je overeným a spoľahlivým dodávateľom informačných systémov a súvisiacich technológií s viac ako 30 ročnou históriou. Viac ako samotné technológie, ktoré využívame a ktorým rozumieme, je pre nás záväzok čo najkvalitnejšie prispievať k realizácií vízií našich zákazníkov v oblasti informačných technológií.

KONTAKT

PROSOFT, spol. s r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina

Email: info@prosoft.sk
Telefón: +421 41 5625 491

IČO: 00634379

*Naše sídlo je na prvom poschodí budovy SEVIS (oproti Bábkovému divadlu Žilina).